კოხტა და კეთოლმოწყობილი სახლი, სამეზობლოები ამერიკაში