ამერიკა, როგორ და რატომ? *** როგორ ცხოვრობს ამერიკა